کلیدواژه‌ها = مسئولیت مبتنی بر رویکرد تساوی
تعداد مقالات: 1
1. نسبت‌سنجی مسئولیت رانندگان بر پایۀ درجۀ تقصیر آنان

دوره 14، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 33-56

سیدابراهیم قدسی؛ شهروز نوروزی