اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 260
تعداد پذیرش 10
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 203
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 180

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 195
تعداد مشاهده مقاله 4809
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5371
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 161 روز
درصد پذیرش 4 %