تعداد مقالات: 65
1. مسئولیت مبتنی بر فعالیت مجرمانۀ مشترک در حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 15، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-38

عارف رشنودی؛ محمدعلی اردبیلی


3. نظریۀ همنوایی اجتماعی؛ مبانی و کاربست آن در تحلیل جنایت کشتار جمعی رواندا در سال 1994

دوره 11، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-34

محمدعلی اردبیلی؛ عاطفه رضایی


4. پیش‌بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن

دوره 14، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-38

حسین غلامی؛ مهری برزگر


6. رویکرد حقوقی ـ جرم‌شناختی به مداخله ناظران در پیشگیری از جرم

دوره 16، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-30

سیده ساعده حسینی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی


7. مطالعۀ تطبیقی سیاست جنایی ایران و آمریکا در برابر مواد مخدر

دوره 15، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-70

حسنعلی موذن‌زادگان؛ محمد فرجی


8. کرامت‌مداری، راهبرد تعادل‌بخش میان امنیت و آزادی در گفتمان سیاست جنایی

دوره 15، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-62

فضل‌ الله فروغی؛ محمدهادی صادقی؛ بهرام اخوان کاظمی؛ محمد میرزایی


9. رویکرد جرم‌شناختی به جعل هویت برای ارتکاب کلاهبرداری در بانکداری نوین

دوره 11، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 35-64

حسین میرمحمد صادقی؛ افشین آذری متین


10. ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران

دوره 14، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-64

مرتضی محمودی؛ محمد علی بابایی؛ سیده‌بنی حسینی


11. تحلیل فقهی ماده 590 قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه پلک‌ها

دوره 16، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-50

عارف حمدالهی؛ محسن جهانگیری؛ عبدالرضا اصغری


12. چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح و درمان بزهکاران

دوره 15، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-90

اصغر بلارک؛ حسین غلامی؛ محمدعلی بابائی


13. رویکرد حقوق کیفری ایران به ماهیت و به کارگیری سلاح در محاربه

دوره 15، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-92

سیدابراهیم قدسی؛ ابراهیم رهنمازاده


14. واکاوی نظریات فقهی ـ حقوقی دربارۀ قتل در فراش

دوره 11، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-90

غلامحسین الهام؛ محمدرضا عبدیان


15. انگ‌زنی به اشخاص متهم و محکوم کیفری رویکرد امنیت‌گرایی کیفری

دوره 14، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 65-90

عباس منصورآبادی؛ محمدکاظم زارع


17. کلاهبرداری رایانه‌ای؛ تأملی بر ارکان جرم و آثار آن

دوره 16، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 51-82

هادی رستمی


18. رُمان «سال‌های ابری» در پرتو آموزه‌های جرم‌شناسی کودکان و نوجوانان

دوره 15، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 91-120

هادی رستمی؛ علی مولابیگی


19. چالش‌های نظام حقوق بین‌الملل معاصر در مبارزۀ مٶثر با دزدی دریایی

دوره 15، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 93-126

باقر شاملو؛ سیداحمد سجادی


20. جنایات جنگی و بر هم کنش آن با جنایات علیه بشریت و نسل زدایی

دوره 16، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-98

محسن قدیر؛ مهدی کیخسروی


21. اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه در پرتو اسناد و رویۀ محاکم کیفری بین‌المللی

دوره 11، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 91-116

ولی‌اله نوری؛ سیدقاسم زمانی؛ مسعود راعی؛ محسن عبداللهی


22. بررسی شرایط و آثار معاملۀ اتهام در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی

دوره 14، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 91-118

فاطمه حصارپولادی؛ مهین سبحانی؛ مجتبی جانی پور


23. دیوان کیفری بین‌المللی در آستانه دو دهه فعالیت: چالش‌ها و دستاوردها

دوره 16، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 83-110

حجت اله رضائی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا


24. توجیه حبس بدون تعلیق؛ مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و فرانسه

دوره 15، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-156

شهرام ابراهیمی؛ رضا رحیمیان


25. عدالت توافقی بیمه‌مدار در پرتو سیاست جناییِ بیمه‌نگر

دوره 15، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-156

 مهرداد رایجیان اصلی؛ سیدمنصور میرسعیدی؛ نعیم سهامی