نویسنده = احسان عباس‌زاده امیرآبادی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل جرم جعل مفادی

دوره 11، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 207-234

سید علیرضا میرکمالی؛ احسان عباس‌زاده امیرآبادی


2. نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته

دوره 11، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 177-202

سید علیرضا میرکمالی؛ احسان عباس‌زاده امیرآبادی