نویسنده = وهاب‌زاده، سیدعباسعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شرط عند الاستطاعه در مهریه

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1389، صفحه 61-82

محمدعلی سعیدی؛ سیدعباسعلی وهاب‌زاده