سیاست جنایی در رُمان میرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران

10.30513/cld.2021.2574.1407

چکیده

رُمان «میرا» -اثرِ «کریستوفر فرانک»-، در سال 1967 منتشر شد. «میرا»، تصویر یک پادآرمان‌شهر است. تخیلِ جامعه‌شناسانه‌ی «فرانک»، نشان می‌دهد که تداومِ یک الگوی خاصِ حاکمیتی، چه سرنوشتی برای جامعه رقم خواهد زد. وی، با ترسیمِ یک جامعه‌ی پادآرمان، پیامدهای ادامه یا افزایشِ معضلات اجتماعی را برای مردم نمایان می‌سازد و مفاهیمی چون تمامیت‌خواهی و دگرخواهیِ اجباری را به‌ چالش می‌کشد. فضایِ رُمان، بیانگر نوعی حیاتِ تحت کنترل است که در آن، فردیت و تکثرِ انسان‌ها توسط دولت منهدم می‌شود و بشر به مرزِ عامه‌شدگی، یکسان‌شدگی و کالاشدگی می‌رسد. نوشتارِ پیشِ‌رو، از دریچه‌ی سیاست‌جنایی به «میرا» می‌نگرد. ساختارِ عمیقِ سیاست‌‌جنایی، از رهگذر روابطِ موجود میان چهار نامتغیرِ بزه، انحراف، پاسخِ دولت و پاسخِ جامعه‌ی مدنی متجلی می‌شود. ازاین‌رو، واکاویِ رُمان «میرا»، بر مبنای دو نامتغیرِ «هنجارها» و «پاسخ‌ها»، گفتمانِ سیاست‌‌جنایی اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر آن را آشکار می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal Politics Discourse in Mortelle Novel

نویسنده [English]

  • Marziyeh Dirbaz
Faculty member of Tolu-e-Mehr Non-profit Institute of Higher Education, Qom, Iran
چکیده [English]

The novel "Mortelle" -by Christopher Frank- was published in 1967. Mortelle is the image of an anti-Semitic city. Frank's sociological imagination shows what the fate of a particular model of sovereignty will be for society. Drawing a society of anti-oppression, he outlines the consequences of continuing or increasing social problems for the people and challenged concepts such as totalitarianism and coercive altruism. The novel space represents a kind of controlled life in which the individuality and plurality of human beings are destroyed by the state and humanity reaches the boundary of popularization, uniformity and commodification. The present article deals with Mortelle novel from the perspective of criminal policy. The deep structure of criminal policy is manifested through the relationship among four invariants i.e. crime, deviation, government response, and the response of civil society. Thus, the analysis of Mortelle 's novel, based on two invariants of "norms" and "responses", illuminates its authoritarian and totalitarian criminal policy discourse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mortelle 's Novel
  • Totalitarianism
  • Criminal Policy
  • Norm Creating
  • Response Setting