نویسنده = اسفندیاری بهرآسمان، محمدصالح
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد زندان از منظر نظریه‌های جامعه‌شناسی مجازات

دوره 13، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 137-168

محمدصالح اسفندیاری بهرآسمان؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی