در تکاپوی صلح پایدار

نویسنده

دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

صلح و امنیت جهانی از آرزوهای همیشگی بشر است و همیشه نیز از سوی پدیده‌های مختلف تهدید شده است. سؤال این است که آیا می‌توان با پدیده‌هایی مانند مخاصمات مسلحانه، جنایات علیه بشریت، تروریسم، فقر، بیماریهای لاعلاج، بلایای طبیعی و سوانح صنعتی و... مبارزه کرد و جهانی با صلح و امنیت ساخت، دولت قانون‌مدار چیست و چه وظیفه‌ای دربارة صلح پایدار جهانی دارد؟ این مقاله به بررسی دولت قانون‌مدار و راههای ایجاد صلح پایدار می‌پردازد.
 

کلیدواژه‌ها