تعداد مقالات: 212
101. رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 به کیفر جرم ناتمام

دوره 13، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 117-136

جلال الدین قیاسی؛ احسان سلیمی


102. محاکمۀ غیابی در دادگاه ویژۀ لبنان در سنجۀ حقوق بشر بین‌المللی

دوره 14، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 119-144

محمدخلیل صالحی؛ حسن خسروشاهی


103. ارزش اثباتی اقرار در جنایات؛ از الزامات نظری تا تحولات قانونی

دوره 11، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 119-144

حسین آقابابایی


104. از سزاگرایی کلاسیک تا سزاگرایی نوین (ارزیابی اندیشة سزاگرایی)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 119-148

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سیدمحمدجواد ساداتی


105. توجیه حبس بدون تعلیق؛ مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و فرانسه

دوره 15، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-156

شهرام ابراهیمی؛ رضا رحیمیان


106. عدالت توافقی بیمه‌مدار در پرتو سیاست جناییِ بیمه‌نگر

دوره 15، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-156

 مهرداد رایجیان اصلی؛ سیدمنصور میرسعیدی؛ نعیم سهامی


107. رفتار و گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده در قوانین و مقررات کیفری و رویة قضایی ایران

دوره 10، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 127-154

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ فرهاد شاهیده


109. جهانی‌شدن جرم: ضرورتی پیش روی مطالعات و تحقیقات جرم‌شناسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 115-136

محمد علی بابایی


110. توثیق بیمه‌نامه

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1388، صفحه 115-144

عبدالله خدابخشی


112. تحلیلی در لزوم جرم‌انگاری پول‌شویی (با نگاهی تطبیقی به مدل جرم‌انگاری پالایش)

دوره 10، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 127-154

کرم جانی‌پور؛ مختار معروفی


113. جرم‌زدایی از جرایم ولگردی و تکدی‌گری

دوره 11، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 127-146

اسماعیل هادی تبار؛ عادل علیپور


114. بررسی قاعدة لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی

دوره 9، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 127-142

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ خالد نبی‌نیا


116. دادرسیهای الکترونیکی؛ ضرورتها، الزامات و چالشها

دوره 9، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 129-150

ستّار زرکلام


117. مبانی و منابع مسئولیت کیفری تولیدکنندگان کالاهای معیوب

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 129-158

ابوذر علی‌اکبری سفید داربن


118. پیشگیری از جرم پول‌شویی در نظام پولی و بانکی

دوره 12، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 135-154

سیدحسین حسینی؛ افشین آذری متین


119. کارکرد زندان از منظر نظریه‌های جامعه‌شناسی مجازات

دوره 13، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 137-168

محمدصالح اسفندیاری بهرآسمان؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی


120. امکان‌سنجی محاکمۀ اعضا و سران گروه داعش در محاکم کیفری ملی و بین‌المللی

دوره 13، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 137-166

محمدخلیل صالحی؛ محمد داوری


122. جرم‌انگاری کتمان شهادت و چالش‌های آن در حقوق ایران

دوره 14، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 145-172

جمال بیگی


123. ضوابط حقوقی ـ جرم‌شناختی پیشگیری وضعی از جرم

دوره 11، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 145-180

علی صفاری؛ راضیه صابری


124. دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت‌؛ از مقتضی تعقیب تا صلاحیت سازمانی

دوره 16، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 147-168

حسین سلطانی فرد؛ محمود مالمیر؛ حسن عالی پور


125. جایگاه بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری آلمان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 149-172

سید علیرضا میرکمالی