تعداد مقالات: 212
151. الگوهای دوگانة فرایند کیفری «کنترل جرم» و «دادرسی منصفانه»

دوره 9، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 167-184

حسام قپانچی؛ حمیدرضا دانش ناری


152. آثار ناشی از قرارداد استفاده از رحم جایگزین

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1388، صفحه 167-188

مهدی علیزاده


153. ریزومیک شدن پیشگیری از جرم در پرتو ریزومیک شدن ارتکاب جرم

دوره 13، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 169-198

شهرداد دارابی


156. هرمی شدن منابع حقوق کیفری در اروپا و چالش‌های فراروی آن

دوره 12، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 175-198

محمود روح‌الامینی


157. نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته

دوره 11، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 177-202

سید علیرضا میرکمالی؛ احسان عباس‌زاده امیرآبادی


158. عنصر خطای جزایی در حقوق کیفری ایران و کامن‌لا

دوره 9، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 177-202

محمد باقر گرایلی


159. تکفیر، از مبانی ممنوعیتِ فقهی تا ضرورت جرم‌انگاری

دوره 13، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 189-220

عبدالرضا اصغری؛ سجاد روستائی


160. تحلیل مدلها و گونه‌های پیشگیری از جرم بر مبنای فلسفة سیاسی هابز و روسو

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 189-214

قادر زارع مهدوی؛ علی افراسیابی


161. قانون جرم سیاسی در سنجۀ اصل 168 قانون اساسی

دوره 14، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 193-224

کاظم خسروی؛ عبدالرضا اصغری


162. عدول از صلاحیت محلی در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه

دوره 12، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 195-220

روح‌اللّٰه سپهری


163. امکان سنجیِ تأخیر اجرای حکم قصاص نفس یا حدود سالب حیات در صورت ارتکاب بزه جدید یا احراز بزهکاری پیشین

دوره 16، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 199-226

مجید صادق نژاد نائینی؛ سیدمیثم عظیمی


164. تحلیل حقوقی ـ جرم‌شناختی تجاوز به عنف

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 199-220

ارژنگ چلبی


165. تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری و جنایت تجاوز

دوره 14، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 201-224

هیبت‌اللّٰه نژندی‌منش؛ وحید بذّار


166. تحلیل جرم جعل مفادی

دوره 11، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 207-234

سید علیرضا میرکمالی؛ احسان عباس‌زاده امیرآبادی


167. تحلیل جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار

دوره 10، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 211-240

غلامعلی میرزایی منفرد


168. تبیین معیارهای قانونی توقف و بازرسی‌های پلیسی در نظام‌های حقوقی ایران، انگلستان و آمریکا

دوره 15، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 217-248

غلامحسن کوشکی؛ پیمان دولت‌خواه پاشاکی


169. قاچاق مواد مخدر: نامشروعیت مواد مخدر یا نامشروعیت قاچاق مواد مخدر

دوره 15، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 223-248

حسن طغرانگار


170. شهادت از طریق ویدئوکنفرانس و رویۀ دادگاه‌های بین‌المللی کیفری در پذیرش آن

دوره 16، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 189-210

10.30513/cld.2019.509

هیبت‌اللّٰه نژندی‌منش؛ وحید بذّار


171. ترجمه انگلیسی

دوره 9، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 191-198


174. ترجمه عربی

دوره 15، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 249-255


175. ترجمه عربی

دوره 15، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 249-255