به اطلاع می رساند براساس مصوبه هیأت تحریریه مجله از تاریخ 1398/1/1 مبلغ 1000,000  ریال پس از بررسی اولیه توسط سردبیر، جهت داوری هر مقاله و مبلغ  000,000 ,2 ریال در مرحله چاپ، جهت هزینه ترجمه چکیده به انگلیسی و عربی و هزینه چاپ کاغذی مجله از نویسنده دریافت خواهد شد.

نویسندگان و پژوهشگران محترم

قبل از ارسال مقاله به نشریه  حتما مقاله خود را براساس  شیوه نامه نشریه  تنظیم نمایید. در غیراینصورت مقاله شما عودت داده خواهد شد. 

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.
به مقالات پذیرفته شده کد شناسه ِDOI تعلق خواهد گرفت.


نوع اعتبار                        علمی - پژوهشی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

توالی انتشار                    دو فصلنامه

زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

نوع دسترسی                  رایگان (تمام متن)

 همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه  پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور همانندجویی می شود.

شماره جاری: دوره 16، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-446 

مقاله پژوهشی

1. رویکرد حقوقی- جرم‌شناختی به مداخله ناظران در پیشگیری از جرم

صفحه 3-30

سیده ساعده حسینی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی


4. دیوان کیفری بین المللی در آستانه دو دهه فعالیت: چالش ها و دستاوردها

صفحه 83-110

حجت اله رضائی؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا


14. سیاست کیفری ایران در قبال بمب گذاری و راهکارهای اصلاح آن

صفحه 387-416

حسن قاسمی مقدم؛ نیکو نیک زر؛ مریم فرجی؛ علی تولایی


ابر واژگان

نشریات مرتبط