دوره و شماره: دوره 16، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-446 

مقاله پژوهشی

1. رویکرد حقوقی ـ جرم‌شناختی به مداخله ناظران در پیشگیری از جرم

صفحه 3-30

سیده ساعده حسینی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی


4. دیوان کیفری بین‌المللی در آستانه دو دهه فعالیت: چالش‌ها و دستاوردها

صفحه 83-110

حجت اله رضائی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا


14. سیاست کیفری ایران در قبال بمب‌گذاری و راهکارهای اصلاح آن

صفحه 387-416

حسن قاسمی مقدم؛ نیکو نیک‌زر؛ مریم فرجی؛ علی تولایی