نویسنده = کیومرث کلانتری
تعداد مقالات: 3
1. چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

محمود اسپانلو؛ ایرج گلدوزیان؛ کیومرث کلانتری


2. حکم اکراه منجر به فوت اکراه‌شونده در حقوق ایران

دوره 13، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 87-110

کیومرث کلانتری؛ رضا هادی‌زاده


3. مقایسۀ حکم فوت و فرار جانی و کیفیت پرداخت دیه در قانون سابق و فعلی مجازات اسلامی

دوره 12، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 55-74

کیومرث کلانتری؛ عادل علیپور