نویسنده = رحیم نوبهار
تعداد مقالات: 2
1. اصل قضامندی مجازات‌ها

دوره 10، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 65-96

رحیم نوبهار


2. اصل کاربرد کمینة حقوق کیفری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 91-114

رحیم نوبهار