نویسنده = سیدمحمدحسن موسوی خراسانی
تعداد مقالات: 1
1. مبانی حق شرط در حقوق بین‌الملل و اسلام

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1387، صفحه 111-142

سیدمحمدحسن موسوی خراسانی