کلیدواژه‌ها = جرم‌شناسی نظری
تعداد مقالات: 2
1. جرم‌شناسی تلفیقی: روایت چالش‌ها، به‌گزینی راهکارها

دوره 16، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 351-386

حسین غلامی؛ حسین جوادی حسین‌آبادی


2. بررسی جرم‌شناسانۀ مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 11، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 107-126

امیرحسن نیازپور