کلیدواژه‌ها = فرایند دادرسی کیفری
تعداد مقالات: 2
1. حقوق بنیادین بزه‌دیده در فرایند دادرسی کیفری

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 3-36

محمد آشوری؛ ابوالقاسم خدادی


2. جایگاه بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری آلمان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 149-172

سید علیرضا میرکمالی