کلیدواژه‌ها = قتل
تعداد مقالات: 4
1. واکاوی نظریات فقهی ـ حقوقی دربارۀ قتل در فراش

دوره 13، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-90

غلامحسین الهام؛ محمدرضا عبدیان


2. بازکاوی حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق

دوره 13، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 167-188

محمد امامی؛ حسین نورالدینی


3. مقایسۀ حکم فوت و فرار جانی و کیفیت پرداخت دیه در قانون سابق و فعلی مجازات اسلامی

دوره 12، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 55-74

کیومرث کلانتری؛ عادل علیپور


4. بررسی قاعدة لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی

دوره 9، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 127-142

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ خالد نبی‌نیا