نویسنده = اخوان کاظمی، بهرام
تعداد مقالات: 1
1. کرامت‌مداری، راهبرد تعادل‌بخش میان امنیت و آزادی در گفتمان سیاست جنایی

دوره 15، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-62

فضل‌ الله فروغی؛ محمدهادی صادقی؛ بهرام اخوان کاظمی؛ محمد میرزایی