اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1004
تعداد پذیرش 96
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 791
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 700

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 294
تعداد مشاهده مقاله 127535
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 84579
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 236 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 114 روز
درصد پذیرش 10 %