اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 714
تعداد پذیرش 56
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 586
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 531

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 246
تعداد مشاهده مقاله 39535
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 31728
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 227 روز
درصد پذیرش 8 %