اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 911
تعداد پذیرش 84
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 720
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 645

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 282
تعداد مشاهده مقاله 79703
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 56147
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 236 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 119 روز
درصد پذیرش 9 %