اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 566
تعداد پذیرش 39
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 453
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 415

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 237
تعداد مشاهده مقاله 23541
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 20549
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 215 روز
درصد پذیرش 7 %