اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 317
تعداد پذیرش 10
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 253
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 229

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 197
تعداد مشاهده مقاله 6112
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6562
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 22 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 161 روز
درصد پذیرش 3 %