اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 416
تعداد پذیرش 24
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 344
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 314

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 212
تعداد مشاهده مقاله 14602
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 12941
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 217 روز
درصد پذیرش 6 %