اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 787
تعداد پذیرش 63
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 655
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 586

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 262
تعداد مشاهده مقاله 56942
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 38754
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 218 روز
درصد پذیرش 8 %