اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 972
تعداد پذیرش 96
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 775
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 686

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 294
تعداد مشاهده مقاله 104330
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 70472
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 236 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 114 روز
درصد پذیرش 10 %