تعداد دوره‌ها: 20

تعداد شماره‌ها: 33

تعداد مقالات: 315

تعداد مقالات ارسال شده: 1,010

تعداد مقالات پذیرفته شده: 96

تعداد مقالات رد شده: 795

درصد پذیرش: 10

تعداد مشاهده مقاله: 146,662

اطلاعیه مهم:

چنانچه پس از انجام ثبت‌نام اولیه در سامانه و یا بازنشانی رمز در صورت فراموشی،
با پیغام خطای ارسال ایمیل مواجه شدید و رمز ورود به ایمیل شخصی‌تان ارسال نشد،
با ذکر نام مجله از طریق ایمیل ارتباطیِ (razaviunmag@gmail.com)
به کارشناسان
اطلاع دهید
تا اطلاعات ورود برایتان ارسال شود.

این نشریه مقالات پژوهشی را چاپ می نماید.

(تصویر پروانه انتشار) (تصویر رتبه علمی)

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.
به مقالات پذیرفته شده کد شناسه ِDOI تعلق خواهد گرفت.

هزینه های جاری نشریه، توسط دانشگاه علوم اسلامی رضوی تأمین می شود.

راهنمای ثبت نام نویسندگان در سامانه در لینک زیر http://fa.help.ju.sinaweb.net/hlp_222.html


نوع اعتبار                        علمی - پژوهشی (وزارت علوم) رتبه سال 1401(ب- 751امتیاز)

توالی انتشار                    دو فصلنامه/  چاپی / الکترونیکی غیر برخط

زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

نوع دسترسی                  آزاد - رایگان (تمام متن)

ضریب تاثیر نشریه            Q1) 1400)

هزینه چاپ مقاله             ارسال مقاله در مرحله اول بدون هزینه است و نویسندگان محترم می بایست مبلغ 1000000ریال  برای ارسال مقاله به مرحله داوری  و مبلغ 7000000 ریال در مرحله چاپ مقاله پرداخت نمایند.

 همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه، پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور   و نیز سامانه همانندجویی ایرانداک مشابهت یابی می شوند.

شماره جاری: دوره 20، شماره 25، مرداد 1402، صفحه 1-398 

واگذاری تعیین کیفر به قانونگذار از منظر آموزه‌های روان‌شناسی

صفحه 265-296

10.30513/cld.2023.5209.1850

شیرین شیعه زاده؛ حسین میرمحمد صادقی؛ عباس شیخ الاسلامی؛ حمیدرضا میرزاجانی


ابر واژگان

نشریات مرتبط