درباره نشریه

این نشریه تا از سال 1380 بصورت یکی از ویژه نامه های مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی (الهیات و حقوق) منتشر می شد. با توجه به لزوم اخذ درجه علمی برای این نشریه مجله مذکور بصورت دو فصلنامه و زیر نظر سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مستقل شروع به انتشار کرد و با تصویب کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در پاییز و زمستان 1390موفق به دریافت درجه علمی پژوهشی شد

هزینه های جاری نشریه توسط دانشگاه علوم اسلامی رضوی تأمین می شود.

 

نویسندگان و پژوهشگران محترم

اگر این مقاله تحت حمایت موسسه خاصی یا تامین کننده مالی خاصی قرار دارد ، متن قدردانی و تشکر از حامی خاص حتما در صفحه اول به صورت پا ورقی درج شود در غیر اینصورت تبعات عدم درج به عهده نویسنده مسئول می باشد.

قبل از ارسال مقاله به نشریه  حتما مقاله خود را براساس  شیوه نامه نشریه  تنظیم نمایید. در غیراینصورت مقاله شما عودت داده خواهد شد. 

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.
به مقالات پذیرفته شده کد شناسه ِDOI تعلق خواهد گرفت.


نوع اعتبار                        علمی - پژوهشی (وزارت علوم) رتبه سال 1399(ب- 748امتیاز)

توالی انتشار                    دو فصلنامه/ الکترونیکی غیر برخط

زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

نوع دسترسی                  رایگان (تمام متن)

هزینه چاپ مقاله            مطابق آیین نامه وزارت علوم مبلغ 400000 تومان در مرحله چاپ مقاله

 همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه، پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور   و نیز سامانه همانندجویی ایرانداک مشابهت یابی می شوند.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

دسترسی آزاد

دسترسی آزاد این مجله: این یک مجله با دسترسی آزاد است؛ به این معنی که تمام مطالب به صورت رایگان و بدون هزینه در اختیار کاربران او قرار می گیرد. کاربران مجاز به خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو یا پیوند به متون کامل مقالات در این مجله بدون درخواست اجازه قبلی از ناشر یا نویسنده هستند. این منطبق با تعریف مجله آموزه های حقوق کیفری از دسترسی باز است. 

............................................................................................................................................................................................................

مجوز دسترسی باز
 در این مجله، مقالات دسترسی آزاد تحت مجوز CC BY (مجوز بین المللی Creative Commons Attribution 4.0) منتشر می شوند. تحت Creative Commons، نویسندگان حق چاپ را در مقالات خود حفظ می کنند. مجوز CC BY حداکثر انتشار و استفاده مجدد از مواد دسترسی آزاد را امکان پذیر می کند و توسط بسیاری از نهادهای تأمین مالی تحقیقاتی ترجیح داده می شود. تحت این مجوز، کاربران در اشتراک گذاری (کپی، توزیع و انتقال) و ریمیکس (تطبیق) مشارکت از جمله برای اهداف تجاری آزادند، مشروط بر اینکه سهم را به روشی که نویسنده یا مجوز دهنده تعیین کرده است نسبت دهند.

Creative Commons License

 ............................................................................................................................................................................................................................................................

لوگوی رسمی مجله: