داوران

آمار داوران نشریه (سال 1399)

عنوان

نام

نام خانوادگی

تحصیلات

رتبه علمی

شهر

 

سمت / سازمان

عضویت در پایگاه بین المللی پابلونز

دکتر

شهرام

ابراهیمی

دکتری

استادیار

قزوین

 

دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

دکتر

افشین

آذری متین

دکتری

استادیار

مشهد

 

دانشگاه آزاد

 

دکتر

محمدعلی

اردبیلی

دکتری

استاد

تهران

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر

محمد

آشوری

دکتری

استاد

تهران

 

دانشگاه تهران

 

دکتر

عبدالرضا

اصغری

دکتری

استادیار

مشهد

 

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

دکتر

گودرز

افتخار جهرمی

دکتری

استاد

تهران

 

 دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر

حسین

آقابابایی

دکتری

دانشیار

تهران

 

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان/ مدیرکل حقوقی وزارت علوم

 

دکتر

محمد علی

بابایی

دکتری

دانشیار

قزوین

 

 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

 

دکتر

ابراهیم

بیگ‌زاده

دکتری

دانشیار

تهران

 

  دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر

حسن

پوربافرانی

دکتری

دانشیار

اصفهان

 

دانشگاه اصفهان

 

دکتر

امیر

پاک نهاد

دکتری

استادیار

شیراز

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

دکتر

عباس

تدین

دکتری

استادیار

تهران

 

دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

 

دکتری

آرین

پتفت

دکتری

استادیار

مراغه

 

دانشگاه مراغه

 

دکتر

علیرضا

تقی پور

دکتری

استادیار

همدان

 

دانشگاه بوعلی سینا

 

دکتر

فریدون

جعفری

دکتری

استادیار

تهران

 

دانشگاه بوعلی سینا

 

دکتر

سکینه

خانعلی پور واجارگاه

دکتری

سایر

تهران

 

فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر

کاظم

خسروی

دکتری

سایر

مشهد

 

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

دکتر

حمیدرضا

دانش ناری

دکتری

استادیار

مشهد

 

دانشگاه فردوسی

 

دکتر

شهرداد

دارابی

دکتری

استادیار

قم

  دانشگاه آزاد اسلامی  

دکتر

الهه

دبیرزاده

دکتری

استادیار

اصفهان

  دانشگاه آزاد اسلامی  

دکتر

رضا

دانشورثانی

دکتری

استادیار

مشهد

 

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 

دکتر

مرضیه

دیرباز

دکتری

استادیار

قم

 

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی طلوع مهر

 

دکتر

منصور

رحمدل

دکتری

استادیار

تهران

 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

دکتر

مهرداد

رایجیان اصلی

دکتری

استادیار

تهران

 

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

 

https://publons.com/researcher/4217051/mehrdad-rayejian-asli/

دکتر

هادی

رستمی

دکتری

استادیار

همدان

 

دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

 

دکتر

سودابه

رضوانی

دکتری

استادیار

تهران

 

دانشگاه خوارزمی

 

دکتر

محمد حسین

رمضانی قوام آبادی

دکتری

دانشیار

تهران

 

 دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر

عطاءاله

رودگر کوه پر

دکتری

سایر

تهران

 

قوه قضاییه

 https://publons.com/researcher/4855676/ataollah-roudgar/

دکتر

عادل

ساریخانی

دکتری

استاد

قم

 

دانشگاه قم

 

دکتر

محمد مهدی

ساقیان

دکتری

استادیار

تهران

 

دانشگاه تهران

 

دکتر

مهین

سبحانی

دکتری

استادیار

رشت

 

دانشگاه گیلان

https://publons.com/researcher/1505616/mahin-sobhani/

دکتر

سید مهدی

سیدزاده ثانی

دکتری

استادیار

مشهد

 

دانشگاه فردوسی

 

دکتر

صادق

سلیمی

دکتری

دانشیار

تهران

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

دکتر

محسن

شریفی

دکتری

استادیار

شیراز

 

دانشگاه شیراز

 

دکتر

آزاده

صادقی

دکتری

استادیار

مازندران

 

دانشگاه مازندران

 

دکتر

حسین

سلیمانی

دکتری

استاد

قم

 

دانشگاه مفید

 

دکتر

مریم

عباچی

دکتری

استادیار

بندرانزلی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

 

دکتر

باقر

شاملو

دکتری

دانشیار

تهران

 

 دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر

محمدهادی

صادقی

دکتری

دانشیار

شیراز

 

دانشگاه شیراز

 

دکتر

مجید

صادق نژاد نائینی

دکتری

استادیار

سبزوار

 

دانشگاه حکیم سبزواری

 

دکتر

جواد

صالحی

دکتری

دانشیار

تهران

 

دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

 

دکتر

مهدی

صالحی مقدم

دکتری

سایر

مشهد

 

سطح چهار حوزه علمیه و دکتری حقوق جزا و جرمشناسی

 

دکتر

مهدی

صبوری پور

دکتری

استادیار

تهران

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر

حسن

طغرانگار

دکتری

استادیار

زنجان

 

 دانشگاه زنجان

 

دکتر

مرتضی

عارفی

دکتری

استادیار

همدان

 

دانشگاه بوعلی سینا

 

دکتر

افشین

عبداللهی

دکتری

استادیار

کردستان

 

دانشگاه کردستان

 

دکتر

آذر

علی نژاد

دکتری

استادیار

کرمان

 

دانشگاه ولی عصر عج

 

دکتر

حسین

غلامی

دکتری

دانشیار

تهران

 

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

 

دکتر

مهدی

غلامپور

دکتری

سایر

تهران

 

 دانشگاه تربیت مدرس

 

دکتر

حسن

قاسمی مقدم

دکتری

استادیار

یزد

 

دانشگاه یزد

 

دکتر

سعید

قماشی

دکتری

استادیار

کاشان

 

دانشگاه کاشان

 

دکتر

فاطمه

قناد

دکتری

دانشیار

تهران

 

دانشگاه علم و فرهنگ

 

دکتر

روح الدین

کرد علی وند

دکتری

استادیار

تهران

 

دانشگاه تربیت مدرس

 

دکتر

کیومرث

کلانتری

دکتری

استاد

بابلسر

 

 دانشگاه مازندران

 

دکتر

محمد باقر

گرایلی

دکتری

استادیار

مشهد

 

جامعه المصطفی العالمیه

 

دکتر

حسین

گلدوزیان

دکتری

استادیار

گلستان

 

 دانشگاه گلستان

 

دکتر

مجید

قورچی بیگی

دکتری

استادیار

تهران

 

دانشگاه خوارزمی

 

دکتر

عباس

محمد خانی

دکتری

استادیار

ایلام

 

استادیار دانشگاه ایلام

 

دکتر

سپیده

میرمجیدی

دکتری

استادیار

تهران

 

پژوهشگاه علوم انسانی

 

دکتر

حسین

میرمحمد صادقی

دکتری

استاد

تهران

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر

محمد

مقنی باشی

دکتری

دانشیار

مشهد

 

 دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر

رحیم

نوبهار

دکتری

دانشیار

تهران

 

 دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر

امیرحسن

نیازپور

دکتری

استادیار

تهران

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر

علی حسین

نجفی ابرند آبادی

دکتری

استاد

تهران

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر

سیدحسن

وحدتی شبیری

دکتری

دانشیار

قم

 

دانشگاه قم