جرم انگاری در حوزه رمزارزها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول)

10.30513/cld.2021.1420.1230

چکیده

مشخصه بارز هزاره سوم و عصر فن‌آوری‌ اطلاعات و ارتباطات را می‌توان سرعت و تنوع در پیشرفت‌ها و نوآوری‌ها دانست. امری‌که شناخت پدیده‌‌های فن‌آورانه و کنش‌گری جهت قاعده‌مندی آنها را همواره چندین گام عقب‌تر از تحولات قرار می-دهد. یکی از مهم‌ترین مثال‌ها از چنین پدید‌ه‌هایی را می‌توان ارزهای‌مجازی یا رمزارزها دانست که با گذشت بیش از یک-دهه از معرفی و انتشار، همچنان از حیث قاعده‌مندی حقوقی و تنظیم‌گری، از خلاءهای راهبردی بسیاری برخوردارند. بی-تردید در شکل‌گیری چنین فضایی ناشناختگی ویژگی‌ها، کارکردها و نوظهوری فن‌آوری زمینه این فن‌آوری؛ یعنی بلاکچین، نقش قابل توجهی داشته است. با این‌حال، برخی کشورها تلاش کرده‌اند تا با اتخاذ رویکردی فعال و پویا، به سیاست‌گذاری در این حوزه بپردازند. رویکردی که نشان‌گر کنش‌گری فعال در برابر رمزارزها است. در این راستا یکی از مهم‌ترین و بحث برانگیزترین جنبه‌ مداخلات در زمینه رمزارزها، مداخله کیفری، از طریق جرم‌انگاری، پیرامون برخی از مخاطرات این فن-آوری است. امری‌که به دلیل تحدید آزادی‌ها نیازمند توجیه است تا از گذر آن ضرورت‌های جرم‌انگاری در حوزه رمزارزها شناسایی گردد. بر این اساس، در پژوهش پیشِ‌رو، با روشی توصیفی و تحلیلی به بررسی ضرورت‌های جرم‌انگاری و جلوه-های جرایم در حوزه رمزارزها پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminalization in the field of cryptocurrencies

نویسندگان [English]

  • aref khalili 1
  • bagher shamloo 2
1 razavi
2 Professor
چکیده [English]

The hallmark of the third millennium and the age of information and communication technology can be seen in the speed and diversity of developments and innovations. The fact that the knowledge of technological phenomena and action to regulate them always puts them several steps behind the developments. One of the most important examples of such phenomena can be considered as virtual currencies or cryptocurrencies, which after more than a decade of introduction and publication, still in terms of legal regularity and regulation, They have many strategic gaps. Due to the ignorance of the features, functions and emergence of the underlying technology; That is, blockchain has been somewhat inevitable. However, some countries have tried to take an active and dynamic approach to policy-making in this area. This indicates active activism against cryptocurrencies. In this regard, one of the most important and controversial aspects of cryptographic interventions is criminal intervention, through criminalization, around some of the dangers of this technology. Which, due to the restriction of freedoms, needs to be justified in order to prescribe its necessity by recognizing the criminological foundations of criminology in the field of cryptography. Accordingly, in the present study,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cryptocurrencies
  • Criminialization
  • criminal intervention
  • money laundering
  • smuggling