نویسنده = عادل ساریخانی
تعداد مقالات: 2
1. رویکرد وجدان‌محور در زمینۀ مسئولیت کیفری

دوره 12، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 55-80

عادل ساریخانی؛ قاسم اسلامی نیا


2. قصاص مراتبی در جنایات مادون نفس

دوره 12، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-28

عادل ساریخانی؛ مرتضی میرزایی مقدم