نویسنده = سیدمحسن موسوی‌فر
تعداد مقالات: 2
1. جرم ارتداد در روایات

دوره 11، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 3-24

سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمحسن موسوی‌فر


2. عدالت اجتماعی و عدالت کیفری؛ جدایی یا پیوند

دوره 11، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 25-54

سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمحسن موسوی‌فر؛ هانیه هژبرالساداتی؛ محمدجعفر حبیب‌زاده