نویسنده = شمس ناتری، محمدابراهیم
تعداد مقالات: 2
1. بازپژوهی جرم مرکب در حقوق کیفری ایران

دوره 9، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 85-108

محمدابراهیم شمس ناتری؛ فرشاد چنگایی؛ حامد رهدارپور


2. مفهوم و ماهیت‌شناسی تبعید

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 37-62

محمدابراهیم شمس ناتری؛ منصوره قنبریان بانوئی