نویسنده = رهدارپور، حامد
تعداد مقالات: 1
1. بازپژوهی جرم مرکب در حقوق کیفری ایران

دوره 9، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 85-108

محمدابراهیم شمس ناتری؛ فرشاد چنگایی؛ حامد رهدارپور