نویسنده = قنبریان بانوئی، منصوره
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم و ماهیت‌شناسی تبعید

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 37-62

محمدابراهیم شمس ناتری؛ منصوره قنبریان بانوئی