نویسنده = سعیدی، محمدعلی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی شرط ذخیرة مالکیت

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 55-88

محمدعلی سعیدی؛ غلامرضا یزدانی


2. بررسی شرط عند الاستطاعه در مهریه

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1389، صفحه 61-82

محمدعلی سعیدی؛ سیدعباسعلی وهاب‌زاده