ارزیابی انتقادی مستندات حکم اعدام در زنا با همسر پدر (بند ب ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی/ دانشگاه سیستان و بلوچستان/ زاهدان / ایران

چکیده

مطابق بند (ب) ماده 422 قانون مجازات اسلامی، "زنا با همسر ‌پدر" موجب اعدام زانی است. این قانون، مستند به فتوای مشهور فقهای امامیه است . البته در بیانات فقهاء، گاهی فرع دوم به عنوان یکی از مصادیق فرع اول و گاهی به عنوان یکی از عوامل مستقلّ و مجزّا بیان شده است در حالیکه اساسا به نظر می‌رسد تعیین مجازات اعدام برای چنین جرمی، قطعی نیست چرا که برخی دیگر از فقها در نظری متناقض، این عمل را مستوجب مجازات قتل نمی‌دانند. لذا باید دید دلیل فقها و قانون مجازات بر حد اعدام در این خصوص چیست؟ این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می‌دهد که مبنای این دیدگاه وقانون روایت خاصی است که قابل خدشه می باشد چرا که علاوه بر اعراض فقها از بخشی از آن و نقدهای وارده برسند این روایت، بنای شریعت و قانون نیز براحتیاط تام در مورد دما می باشد. همچنین قاعده درئ و اصل برائت و استصحاب نیزموید لزوم احتیاط در دما و نیز لزوم تحفظ بر نفوس محترم می باشد درنتیجه به نظر می رسد شایسته است بند (ب) ماده ۲۲۴ حذف گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Evaluation of the Documents of the Death Sentence in Adultery with the Spouse of the Father (Paragraph (b) of Article 224 of the Islamic Penal Code of 1392 (2013)

نویسندگان [English]

  • H. Moazzeni Bistagani 1
  • Muhammad Reza Kaykha 2
1 PhD in Jurisprudence and Principles of Islamic Law
2 Associate professor at Sistan & Baluchestan Univ
چکیده [English]

A

ccording to paragraph (b) of Article 422 of the Islamic Penal Code, “adultery (Zinā, unlawful sexual intercourse) with the spouse of the father” results in the execution of an adulterer (fornicator, the man guilty of adultery). This law is based on the 
famous fatwa of the Imami jurists, who, after stating a sub-theme on the subject of “incest” -as one of the factors to prove the fixed punishment of (hadd) murder- introduced a second sub-theme on the subject of “adultery with a father’s wife” (Zinā, unlawful sexual intercourse with the spouse of the father) and it is also considered as another proof of the hadd (the fixed punishment) of murder. Of course, in the statements of the jurists, sometimes the secondary matter is stated as one of the examples of the first matter and sometimes as one of the independent and separate factors, while basically it seems that the determination of the death penalty for such a crime is not definite; Because some other jurists in a contradictory theory, do not consider this act to be punishable by death. Therefore, it is necessary to see what the reason of the jurists and the law on the death penalty in this regard is. This research, which has been done by descriptive-analytical method, shows that the basis of this view and law is a special narration that can be questioned; because in addition to the jurists denying from a part of it and criticisms of it, sharia and law are also based on absolute prudence about blood. The rule of warding off (Adriwuu alhudud bialshabahat, Ward off the fixed punishments on the strength of shubha as much as you can) and the presumption of innocence rule and principle of continuity also confirm the irrevocability for caution (prudence) in blood and also the irrevocability to protect the respected population. Therefore, it seems appropriate to remove paragraph (b) of Article 224.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paragraph (b) of Article 224
  • Adultery with incest (Zinā
  • unlawful sexual intercourse)
  • Father’s spouse
  • Execution