جرم‌انگاری بین‌المللی زیست بوم زدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری حقوق بین الملل-واحد اصفهان(خوراسگان) - دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان - ایران

2 دانشیار و عضو هیات علمی گروه حقوق - واحد اصفهان - دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان - ایران

3 دانشیارو عضو هیات علمی -گروه حقوق - دانشگاه اصفهان

چکیده

همگام با توسعه حقوق بین‌الملل در دو حوزه کیفری و محیط زیست، مفهوم زیست‌بوم‌زدایی/ اکوساید/ ژئوساید، نیز توسط اندیشمندان ابداع و به‎کار گرفته شد. این مفهوم که به تخریب و آسیب‌رسانی گسترده، بلند‌مدت و شدید به محیط زیست توجه دارد، در چند دهه اخیر محور بحث‌ها و نظریه‌پردازی‌های گوناگون شده و در اساسنامه ICC به شکلی محدود به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی مورد شناسایی قرار گرفته است. علاوه برآن اساسنامه دیوان این قابلیت را دارد تا برخی مصادیق زیست‌بوم‌زدایی را در قالب ابزار ارتکاب جنایت علیه بشریت یا نسل‌زدایی نیز مورد شناسایی قرار دهد. با این وجود به دلایلی از جمله ماهیت متفاوت جرایم زیست‌محیطی و عدم پوشش کامل مصادیق زیست‌بوم‌زدایی از سوی اساسنامه، ضرورت دارد تا این مفهوم به عنوان یک جرم مستقل مورد شناسایی و جرم‌انگاری بین‌المللی قرار گیرد. این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی - تحلیلی به دنبال توجیه چرایی این جرم‌انگاری و بیان دلایل ضرورت آن و بررسی چالش‌های پیش روی آن است. امروز می‌توان ادعا کرد که مقابله با زیست‌بوم‌زدایی یکی از ارزش‌های بنیادین جهانی و یکی از تعهدات عام‌الشمول بین‌المللی است که جرم‌انگاری آن در سطح بین‌المللی امری ضروری و اجتناب ناپذیر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Ecological Criminalization

نویسندگان [English]

  • Ahmad Nasr Esfahani 1
  • Leila Raisi 2
  • Alireza Arashpour 3
1 PhD student in International Law
2 Associate professor at Islamic Azad University, Isfahan Branch
3 (Associate professor at University of Isfahn
چکیده [English]

A

long with the development of international law in both criminal and environmental fields, the concept of ecosystem/ ecocide/ geoside was also invented and used by thinkers. This concept, which focuses on widespread, long-term, and severe environmental damage, has been the subject of much debate and theorizing in recent decades and has been limitedly recognized in the ICC Articles of association as an example of war crimes. In addition, the Statute of the Court has the ability to identify some instances of ecosystem as tools for crimes against humanity or genocide. However, for reasons such as the different nature of environmental crimes and the lack of full coverage of ecosystem cases by the statute, it is necessary for this concept to be recognized as an independent crime and internationally criminalized. This research by using descriptive-analytical method seeks to justify the reason for this criminology and to state the reasons for its necessity and to examine the challenges facing it and to provide solutions in this field. Today, it can be argued that conflicting ecosystems is one of the fundamental global values and one of the universal international obligations, the criminalization of which has become necessary and inevitable at the international level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecocide
  • International crime
  • Independent Crime
  • International Criminal Law
  • Environmental harm