جنبه‌های مدنی و کیفری دفاع مشروع

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

رویکرد دیوان عالی کشور، هنگام ارزیابی شرط تناسب دفاع مشروع، متفاوت از نظر دادگاههای تالی است. دیوان کشور، فراتر از ظاهر قانون اقدام به تفسیر نموده و به رغم ظهور قوی مقررات مربوط به دفاع مشروع (مواد 61 و 625 تا 629 قانون مجازات اسلامی)، با استناد به منابع فقهی، به ویژه نظر حضرت امام خمینی ، بین مجازاتهای قانونی تمایز قائل شده است. تحلیل حقوقی این رویکرد را می‌توان در زمینه‌ای آشنا جست‌وجو و آن را به عنوان معیار اصلی در دیگر موارد نیز اعمال نمود. همان معیاری که خود را در تمایز تقصیر مدنی و کیفری نشان می‌دهد و مبنای تفاوت تحلیلهای مدنی و کیفری می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Different Types of Prisons and Prisoners Who May Be Confined in Them

نویسنده [English]

  • Abdullah Bakhshi
چکیده [English]

< p class="Latfirstline">I

< p class="Latfirstline">n this article different types of prisons and prisoners who may be confined in them are discussed in the light of prison by-laws. This includes classification and separation of those prisoners who need be detained in different places, such as under 18 years old etc.
< p class="Latfirstline">     It is showed that there are few points where prison by-laws need attention in order the meet current provisions whether internal or international.
< p class="Latname"> 

کلیدواژه‌ها [English]

  • prison
  • prisoner
  • prison by-laws
  • classification and separation of prisoners