اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در فقه و حقوق

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها که اصول مختلفی از جمله اصل قانونی بودن جرم و اصل قانونی بودن نوع و میزان مجازاتها را در درون خود دارد و با اصل قانون‌گرایی متفاوت است، در این مقاله، تجزیه و تحلیل شده و صراحت مواد و اصول قانونی که در جهت اثبات آن مورد استشهاد نویسندگان قرار گرفته، نقد و بررسی شده است. در نهایت، اصل قانونی بودن نوع و میزان مجازاتها، بر خلاف اصل قانونی بودن در خود جرم، غیر علمی شناخته شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Principle of “Legitimacy of Offences and Punishments in Islamic Jurisprudence

نویسنده [English]

  • Sayid Ahmad Sajadi Nejad
Ph.D. Student of criminal law and criminology in Razavi University of Islamic Sciences
چکیده [English]

In this article, the principle of legitimacy of offences and punishments which in turn involves in itself different principles, including the principle of legitimacy of crime and legality of the type and amount of punishment and which differs from the principle of legalism, has been analyzed. Furthermore, the legal articles or principles which have been relied upon by the authors to prove that particular case have been analyzed. Finally the principle of legality of the type and scope of punishment, as opposed to the legitimacy of and offence itself, has been recognized as a non-scientific affair.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • law
  • Crime
  • Punishment
  • The principle of legitimacy
  • Legalism