بررسی فقهی ـ حقوقی قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

انگیزة جلوگیری از سوء استفاده و کلاهبرداری، مقنن را بر آن داشته است تا با وضع قوانین، حبس محکومان مالی را پیش‌بینی نماید، البته مقنن حبس افراد معسر را مجاز ندانسته است.
      سکوت مقنن در مورد چگونگی رسیدگی به اعسار و همچنین تأثیر نوع دین در رسیدگی به اعسار که در متون فقهی و آرای فقها دیده می‌شود، باعث برخی اختلافها در آرای قضایی و در نهایت، به صدور رأی دیوان عالی کشور منجر گردیده است.
      در این نوشتار، تلاش شده با تکیه بر متون فقهی، قانون مورد نظر تفسیر شود. همچنین پیشنهاد شده است اگر موضوع دین (دیه، مهریه و ضمانت) است محکوم با ادّعای اعسار، معسر تلقّی گردد و در مورد محکومانی که سابقة تمکّن دارند یا موضوع دَین، ثمن معامله یا قرض است، تا احراز اعسار و ارائة شهود بازداشت گردند.
      این راهکار که منطبق بر موازین فقهی و شرعی است، موجب کاهش آمار زندانیان مالی می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Examination of Arrest in Finacial Convictions in Accordance with Islamic Jurisprudence and Legal Principles

نویسنده [English]

  • Mojtaba T aghi Zadeh Daghyan
Senior Expert of Private Law
چکیده [English]

To prevent abuse or fraud, the law-maker, by enacting laws, was induced to foresee imprisonment for the people who were sentenced financially. However the legislator has not authorized the imprisonment
of the insolvent people. The silence of law-maker with respect to the manner of proceeding insolvency and also the effect of the type of a debt in proceeding insolvency which is seen in the jurisprudential texts and the jurisprudents’ judgments, has been resulted in some disagreement in judicial decisions and finally amounted to giving judgment by the supreme court.
     In this article it has been tried to interpret laws in reliance on the jurisprudential texts. Moreover, it has been suggested that if the subject matter of debt is blood-money, marriage settlement (or marriage portion) and guarantee, the convicted party is regarded as insolvent when he claims insolvency.
     Furthermore, with respect to those convicted ones who have previous record of solvency (financial ability) or the subject of their debt is the purchase money or the money borrowed, they would be arrested until their insolvency is established and their witnesses are produced. This solution which conforms to jurisprudential and religious requirements, amounts to the reduction of the number of financial prisoners.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial convictions
  • Imprisonment
  • Insolvency claim
  • Type of debt
  • Previous record of solvency