دیوان کیفری بین المللی در آستانه دو دهه فعالیت: چالش ها و دستاوردها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری ، گروه حقوق کیفری وجرم شناسی ، دانشکده حقوق ، الهیات وعلوم سیاسی ،واحد علوم وتحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ،

2 گروه حقوق کیفری وجرم شناسی ، دانشکده حقوق ، الهیات وعلوم سیاسی ، واحد علوم وتحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

3 گروه حقوق کیفری وجرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات وعلوم سیاسی ، واحد علوم وتحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران .

4 حقوق جزا وجرم شناسی ، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران

چکیده

دیوان ‌‌کیفری بین‌‌المللی نخستین دیوان مستقل ، قدرتمند و دائمی است که تاسیس آن بعد از تشکیل سازمان ملل متحد ، بزرگترین دستاورد برای جامعه‌ جهانی به شمار می‌رود . تشکیل این دادگاه که فعالیت آن از سال 2002 آغاز شده است پیامدهای مهمی بر حقوق کیفری بین‌المللی داشته است . عملکرد دیوان نشان‌دهنده آن است که این نهاد در آستانه دو دهه فعالیت خود ، ضمن نگرش نو به مفهوم عدالت و ارتقاء مسئولیت‌پذیری دولت‌ها توانسته است با جلب حمایت روزافزون سازمان‌‌های تاثیرگذار بین‌المللی و جوامع مدنی ، بر همگرایی جامعه جهانی در این زمینه بیافزاید . با این وجود ، قابل کتمان نیست که این نهاد در راه ایفای رسالت‌ خود ، همچنان با چالش‌های عمده‌ای مواجه است . براین مبنا پژوهش پیش‌ رو ، در پرتو مقررات و فعالیت‌های دیوان ، به بررسی دستاوردها و چالش‌های فراروی آن می‌پردازد . نتیجه پژوهش حاضر ، که به صورت توصیفی – تحلیلی انجام شده است ، بیانگر آن است که با وجود تمام محدودیت‌ها ، دیوان به عنوان یک ابزارکارآمد ظاهر شده و در راستای ایفای تعهدات خود گام‌های بلندی برداشته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The International Criminal Court on the Verge of Two Decades of Activity: Challenges and Achievements

نویسندگان [English]

  • Hojjatollah Rezaei 1
  • muhammad ali mahdavi Sabet 2
  • Mohammad Ashouri 3
  • Nasrin Mehra 4
1 PhD Student of Criminal Law & Criminology
2 Assistant Professor of Islamic Azad University
3 Professor of Islamic Azad University
4 Associate Professor of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The International Criminal Court is the first independent, powerful, and permanent tribunal which its establishment after the establishment of the United Nations is the biggest achievement for the international community. The establishment of the tribunal, which started in 2002, has had important results for international criminal law. The Court’s performance shows that on the verge of its two decades of operation, this institution, while taking a new approach to the concept of justice and promoting the responsibility accountability of governments, has been able to increase the convergence of the international community in this field by attracting increasing support from influential international organizations and civil society. However, there is no denying that the institution still faces major challenges in fulfilling its mission. Accordingly, the present study examines the achievements and challenges facing the Court in accordance with the rules and activities of the Court. The results of the present study, which have been done descriptively-analytically, indicate that, despite all the limitations, the Court has emerged as an effective institution and has fulfilled its obligations well.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Criminal Court
  • Achievements
  • Challenges
  • Witnesses
  • Member States
  • Civil Society