«همکاری پلیس کشورها برای ارتقاءکارآمدی مبارزه علیه بزهکاری در پرتو اسناد بین‌المللی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده: مقابله با جرم و اعمال مجازات، یکی از مصادیق مهم اعمال حاکمیت هر کشور به شمار می‌آید در این راستا و در بادی امر هر کشور با تکیه بر توانمندی‌های خود و براساس مقررات داخلی به مقابله با جرم می‌پردازد. اما با توجه به افزایش جرایم و فراملی شدن برخی از آن‌ها ،مقابله موثر با این نوع از جرایم مستلزم همکاری نزدیک دولت‌ها است. از این روی، معاضدت قضایی و همکاری‌های حقوقی متقابل کشورها که از دیرباز در زمینه‌های مختلف وجود داشت.با تصویب کنوانسیون مبارزه با موادمخدر و روانگردان 1988 و به دنبال آن کنوانسیون‌های مقابله با تأمین مالی تروریسم 1999، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته 2000 پالرمو به‌ویژه کنوانسیون مبارزه با فساد 2003 مریدا، شکل جدیدی به خود گرفته و به‌عنوان تعهدات بین‌المللی کشورهای عضو تعیین گردیده است. فنون تحقیقات ویژه مانند کنترل حمل و تحویل تحت نظارت، تحقیقات نفوذی یا مخفی، تشکیل تیم تحقیقاتی مشترک، از جمله مهمترین این نوع همکاری‌هاست که در پرتو اسناد و معاهدات بین‌المللی توسط مجریان نهاد عدالت کیفری صورت می‌گیرد. در این پژوهش سعی شده است با بررسی اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای و مقررات ملی برخی از کشورها، شیوه‌های نوین همکاری پلیس کشورها در این زمینه ها مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Countries’ Police Cooperation to Improve the Effectiveness of the Fight against Crime in the Light of International Documents

نویسندگان [English]

  • Ata'ollah Roudgar Kouhpar 1
  • Behzad Razavifard 2
1 PhD Student of Criminal Law & Criminology
2 Associate Professor of Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

One of the important examples of the applicable of sovereignty by any country is the fight against crime and the application of punishment. In this regard, and in the position of the plan of each country, relying on its capabilities and in accordance with the internal regulations, it will deal with crime. However, effective confrontation with these types of crimes due to the increase of crimes and the transnationalization of some of them, requires close cooperation between governments. Hence, judicial assistance and mutual legal cooperation between countries that have existed for a long time in various fields. By the enactment of 1988 convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, the terrorist financing convention in 1999, the Palermo convention against organized crimes, especially the 2003 convention of Merida against corruption, has been defined as an international treaty of member states. Special inquiries techniques such as supervised transport and delivery control, inside or confidential inquiry, and the creation of a joint inquiry team are the most important of these cooperation, carried out in the light of international documents and treaties by the institution of criminal justice administrators. In this article, it has been tried to examine the new methods of cooperation of the police of some countries in these fields by examining the international and regional documents and national regulations of some countries.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Countries’ Police Cooperation
  • International Conventions
  • Supervised Transport and Delivery
  • Confidential Inquiry
  • Joint Inquiry Team (Committee)