اصل کاربرد کمینة حقوق کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله پس از توضیح مضمون اصل کاربرد کمینة حقوق کیفری، مبانی و مستندات آن را بررسی می‌کند. به موجب این اصل، جرم‌انگاری آخرین سلاح است و تنها در فرض ضرورت و ناکارامدی دیگر اقدامات و ضمانت اجراها باید به سراغ آن رفت.
      مقاله همچنین به ذکر شماری از ایرادها و انتقادهای وارد بر این اصل می‌پردازد. این ایرادها البته اعتبار و اهمیت اصل را نفی نمی‌کنند؛ آنها بیشتر نشانگر تردیدهایی در کارایی این اصل همچون معیاری قابل اعتماد برای پیشگیری از تورم کیفری هستند.
      مقاله در ادامه به بررسی این اصل از چشم‌انداز اسلامی می‌پردازد و با توجه به برخی مفاهیم، اصول و قواعد اسلامی که با محتوای این اصل هم‌پوشانی دارند، اجمالاً آن را با رویکردهای اسلامی سازگار ارزیابی می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها