نویسنده = اسماعیل هادی تبار
تعداد مقالات: 2
1. گذار از جرم شناسی صلح ساز به سیاست جنایی صلح مدار

دوره 16، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 257-288

میلاد طاهریان؛ اسماعیل هادی تبار


2. جرم‌زدایی از جرایم ولگردی و تکدی‌گری

دوره 11، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 127-146

اسماعیل هادی تبار؛ عادل علیپور