جرم‌زدایی از جرایم ولگردی و تکدی‌گری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه مازندران

چکیده

دربارۀ لزوم جرم‌زدایی از رفتارهای مجرمانۀ بدون بزه‌دیدۀ مستقیم که با ارزش‌ها و هنجارهای اساسیِ جامعه مخالفت اساسی ندارند، ولی قانون‌گذار آن‌ها را جرم‌انگاری کرده، بسیار بحث شده است. مقالۀ پیش رو، به بررسی دو فقره از این انحراف‌ها که در مادۀ 712 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تحت عناوین ولگردی و تکدی‌گری جرم‌انگاری شده‌اند، می‌پردازد و دربارۀ منافع و موانع جرم‌زدایی از رفتارهای مذکور بحث می‌کند و در نهایت، جرم‌زدایی از آن‌ها را موجه می‌داند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Decriminalization of Vagrancy and Begging Crimes (Offenses)

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Haditabar 1
  • Adel Alipour 2
1 (Assistant professor at University of Mazandaran)
2 (A PhD student of Criminal Law & Criminology)
چکیده [English]

There are a lot of debates over the necessity of decriminalization of crime conducts (behaviors) which have no direct crime victims (crimes without victims or victimless crimes) and no serious violations of the society values and norms while they are considered crimes by the legislator. This research has studied two cases of these deviances which are crimes according to article 712 of the Islamic penal code under topics of begging and vagrancy transforms into crimes (the Article justifies to criminalize them) and provided possibility or impossibility of criminalization of these conducts and after mentioning the proving reasons and opposing ones of decriminalization of these conducts, the result shows that the balance of decriminalization is preferable provisionally.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Decriminalization
  • Criminalization
  • Begging
  • Vagrancy
  • Deviance