دوره و شماره: دوره 11، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-218 
6. جرم‌زدایی از جرایم ولگردی و تکدی‌گری

صفحه 127-146

اسماعیل هادی تبار؛ عادل علیپور


7. راهبردهای وضعی پیشگیری از جرایم سایبری

صفحه 147-176

حمید بهره مند؛ حسین‌محمد کوره‌پز؛ احسان سلیمی


8. نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته

صفحه 177-202

سید علیرضا میرکمالی؛ احسان عباس‌زاده امیرآبادی