نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده

امروزه در حقوق کیفری، با توجه به ارتباط روزافزون کشورها، ارتباطات فرامرزی و برچیده شدن مرزها، مبارزه با جرایم سازمان‌یافته جایگاهی خاص یافته است. اهمیت این جرایم به دلیل آسیب‌های جدّی است که به امنیت و نظم عمومی کشورها و حیات و سلامت افراد جامعه وارد می‌کنند. بنابراین پیشگیری از آن‌ها توجه بیشتر جرم‌شناسان را به خود معطوف کرده است. از سوی دیگر، اسناد هویتی به دلیل اطلاعاتی که در خصوص مشخصات فیزیکی و اعتباری اشخاص ارائه می‌کنند، ابزار مناسبی برای پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته محسوب می‌شوند. این اسناد علاوه بر خطرافزایی، ارتکاب جرایم مذکور را نیز دشوار می‌سازند. افزایش ضریب ایمنی در اسناد هویتی، بزهکاران را از ساخت اسناد جعلی مأیوس و ناتوان می‌کند. مقالۀ پیش رو، پس از تعریف اسناد هویتی، بیان مفهوم و ویژگی‌های جرایم سازمان‌یافته و تبیین مفهوم پیشگیری، ابتدا نقش اسناد هویتی را در پیشگیری کنشی و سپس نقش این اسناد را در پیشگیری واکنشی از جرایم سازمان‌یافته بررسی و تحلیل می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Identity Documents in the Prevention of Organized Crimes

نویسندگان [English]

  • S. Alireza Mir Kamali 1
  • E. Abbaszadeh Amirabadi 2
1 (Associate professor at Shahid Beheshti University)
2 (An M.A student of Criminal Law & Criminology)
چکیده [English]

Todays, in penal code with attention to the relationship of countries and (transnational) international relations and the absence of boarders, the organized crimes have a specific position. The importance of these crimes is because of their serious pathologies to the security, public orders of countries and people’s living and safety. Therefore, the prevention of these crimes has attracted the attention of criminologists. The identity documents for presenting the physical features and validity of persons are appropriate tools for the prevention of organized crimes. Besides increasing the risk, these documents make offenders difficult commit crimes. Increasing factors of safety in identity documents causes offenders to be hopeless and powerless in creating factitious identity. After the definition of identity documents, presenting the concept and specifications of organized crimes and determining the concept of crime prevention, this paper studies and analyzes the role of identity documents in the proactive prevention and then the role of these documents in the reactive prevention in organized crimes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Identity documents
  • Prevention
  • Proactive prevention
  • Reactive prevention
  • Organized crimes