تحلیل فعالیت شرکت‌های هرمی از منظر حقوق کیفری اختصاصی و مقایسۀ آن با بازاریابی شبکه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

یکی از اهداف و نیازمندی‌های ضروری قرون متأخر در حوزۀ اقتصاد و تأمین رفاه، سرمایۀ مادی می‌باشد که انسان‌ها با تفکرات و سلایق مختلف برای کسب آن راه‌های متفاوتی را انتخاب می‌نمایند. عده‌ای به جای به کارگیری توانمندی مادی و معنوی خود در مسیر صحیح، برای سود بیشتر و سریع‌تر به فعالیت‌هایی مانند شرکت‌های هرمی متوسل می‌شوند که بر اساس وجدان جمعی دچار اشکالات عدیده و دارای آثار مخربی در حوزۀ اقتصادی و اجتماعی و فردی می‌باشند که سیاست کیفری متناسب با خود را می‌طلبد. مقنن در ماده واحده‌ای در سال 84 این گونه فعالیت‌ها را زیرمجموعۀ اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته است و عناصر مادی آن را تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری برشمرده و عنصر معنوی آن را علم و عمد دانسته است. ماده واحدۀ فوق در عین محاسن مختلف، دارای اشکالاتی از جمله عدم جامعیت می‌باشد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید و مادۀ 728 آن، نهادهای حقوقی از قبیل مجازات‌های جایگزین، نظام نیمه‌آزادی، تخفیف و... قابل طرح و اجرا می‌باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Pyramid Schemes from the Perspective of Private Criminal Law and Comparing it with Network Marketing

نویسندگان [English]

  • H. Mir Muhammad Sadeqi 1
  • Muhammad Bagher Grayeli 2
1 (Associate professor at Shahid Beheshti University)
2 (A PhD student of Criminal Law & Criminology)
چکیده [English]

One of aims and necessary needs of recent centuries in the realm of economy and creation of wealth is material resources which man with different thoughts and attitudes chooses different paths to get. Instead of applying their material and spiritual capacities in the right, rational and legal path to obtain more profits in short time, some people take activities such as pyramid schemes which include several problems with respect to collective conscience. Such activities have destructive results in the economy, social and individual realms which need criminal policy appropriate to them. According to Single Article Act (1384), the legislator has regarded such activities a subset of corruption in economic systems and considered its material elements establishing, delegation and recruiting and meanwhile regarded mental elements knowledge and intent. Although the above mentioned Single Article Act have advantages but it includes difficulties such as incomprehensiveness. With regarding the codification of the new Islamic penal code and Article 728, legal systems such as alternatives to punishments, semi-liberty and commutation (commuting a judicial sentence) can be executed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Network marketing
  • Pyramid schemes
  • Corruption in economic system
  • Pyramid scheme activity
  • Penal code