راهبردهای وضعی پیشگیری از جرایم سایبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی

چکیده

پیشگیری از جرم، نخستین گام برای تحقق عدالت کیفری است. فضای سایبر[1] به اقتضای ویژگی‌های خاصی که دارد، برای پیشگیری وضعی بسیار مساعد است. رهایی بستر، گمنامی کاربران، آسیب‌پذیری آماج، دشواری شناسایی بزهکاران، سهولت ارتکاب جرم، گستردگی خسارت، کثرت بزه‌دیدگان و کم سن بودن اغلب کاربران، ضرورت پیشگیری وضعی از این جرایم را دو چندان ساخته است، لذا با اِعمال شیوه‌های فنیِ پیشگیری از جرم، می‌توان تا حدّ مطلوبی از این جرایم پیشگیری نمود. مقالۀ پیش رو می‌کوشد تا تدابیر وضعی مختلف را ـ با تکیه بر رهنمودهای 25گانۀ کلارک‌ـ در فضای سایبر تبیین نماید و از این طریق، راهکارهایی را برای کاهش فرصت‌های مجرمانه و افزایش خطر ارتکاب جرم ارائه کند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است و برایند آن، معرفی راهکارهای لازم برای پیشگیری وضعی از جرایم سایبر می‌باشد.
 


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Situational Prevention Strategies of Cybercrime

نویسندگان [English]

  • Hamid Bahrehmand 1
  • H. Muhammad Kourehpaz 2
  • Ehsan Salimi 2
1 (Assistant professor at University of Tehran)
2 (An M.A student of Criminal Law & Criminology)
چکیده [English]

Crime prevention is the first step to establish criminal justice. The cyber space for its specific features is suitable for the situational prevention. The necessity of the situational prevention for cybercrime has been multiplied because of uncontrollable space, unknown computer users, target vulnerability, being difficult to spot crime convicts, ease to commit a crime, extensive loss, traffic density of victims and the most of computer users being under-age. Therefore with applying the technical crime prevention methods we can prevent from these crimes in some extent. This paper tries to determine different situational strategies (with relying on Clarke’s 25 situational crime prevention techniques) and through it propounds strategies to reduce crime opportunities and increase the risk associated with offending. The research method has been descriptive and analytic and the results have been in the form of necessary methods in situational crime prevention from cybercrimes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Technical prevention of crime
  • Situational prevention strategies of crime
  • Cybercrimes
  • Reducing crime opportunities