دوره و شماره: دوره 11، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-250 

مقاله پژوهشی

1. جرم ارتداد در روایات

صفحه 3-24

سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمحسن موسوی‌فر


2. عدالت اجتماعی و عدالت کیفری؛ جدایی یا پیوند

صفحه 25-54

سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمحسن موسوی‌فر؛ هانیه هژبرالساداتی؛ محمدجعفر حبیب‌زاده


3. تروریسم و حقوق کیفری

صفحه 55-86

نسرین مهرا؛ نوروز کارگری


7. بسترهای توسعۀ اعمال قوانین جزایی در مکان

صفحه 181-206

سید محمود میرخلیلی؛ علیرضا رحمانی نعیم‌آبادی؛ ابوذر سالاری‌فر


8. تحلیل جرم جعل مفادی

صفحه 207-234

سید علیرضا میرکمالی؛ احسان عباس‌زاده امیرآبادی