ضوابط حقوقی ـ جرم‌شناختی پیشگیری وضعی از جرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده

آنچه می‌تواند مجوزی برای اِعمال پیشگیری وضعی توسط شهروندان عادی در برابر متجاوزان احتمالی باشد، اعمال حق، نظم اجتماعی یا ترکیبی از این دو است. از سوی دیگر، همین برقراری نظم اجتماعی و اعمال حق متقابل ایجاب می‌کند که اقدامات پیشگیرانۀ شهروندان در مقابل تعرضاتِ ناحق، محدود به ضوابط خاصی باشد. در غیر این صورت، دفاع از حق یا اقدامات پیشگیرانه در برابر بزهکاران احتمالی، مستمسکی برای وقوع تعرضات ناحق خواهد شد. با توجه به سکوت قانون‌گذار در باب پیشگیری وضعی و ضوابط خاص آن، بحث دربارۀ این قضیه، اختلافی است. برخی معتقد به حاکمیت شرایط دفاع مشروع بر پیشگیری وضعی هستند، ولی وجود دیدگاه مخالف مبنی بر بلاشرط بودن پیشگیری وضعی و ضرورت عرفی آن اقتضا می‌نماید تا در این مورد تحقیق بیشتری شود. در این مقاله سعی شده است تا ضوابط پیشگیری وضعی شامل ضوابط تجاوز و ضوابط تدابیر پیشگیرانۀ وضعی، بر اساس نظرسنجی سه گروه شامل متخصصان، زندانیان و مردم عادی تجزیه و تحلیل گردد. نتیجه اینکه وجود ضوابطی برای محدود کردن قلمرو پیشگیری وضعی ضروری است و پاسخ‌های هر سه گروه تأییدی بر لزوم وجود این ضوابط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Legal-Criminology Criteria of Situational Crime Prevention

نویسندگان [English]

  • Ali Safari 1
  • Razieh Saberi 2
1 (Assistant professor at Shahid Beheshti University)
2 (A PhD student of Criminal Law & Criminology)
چکیده [English]

What lets common citizens to practice the situational prevention against possible aggressors is carrying out right (practicing laws) -implementation of the right-, social order or a combination of both. From the other side, Setting out the social order and practicing mutual regulations requires specific mechanisms for citizen’s prevention interventions against unlawful exposure. Or otherwise defending of right or preventive affairs against possible offenders will cause a tool to happen unlawful harms. With respect to the legislator silence at the issue of situational prevention and its specific techniques, debate about this premise confronts disagreement. Some believe the governing of legal defending provisions to situational prevention but opponents consider no condition for situational prevention and public necessity, therefore it makes more researches about this subject. This note aims to analyze and study situational prevention criteria which conclude aggressive criteria and the criteria of situational prevention strategies according to the opinion poll which comprises of three groups: specialists, prisoners and common people. The result shows that it is necessary to have criteria in order to limit the realm of situational prevention and responses of all three groups emphasize this obligation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Situational prevention
  • Unlawful aggression
  • Conventional necessity of prevention
  • The necessity of information