تحلیل جرم جعل مفادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده

کتاب «تعزیرات و مجازات‌های بازدارندۀ» قانون مجازات اسلامی ایران، جرم جعل مادی را از جعل مفادی تفکیک نکرده است. قانون‌گذار کیفری برای آن دو، مجازات یکسانی را پیش‌بینی کرده است و در مواردی هم برای رفع این ایراد، مواد قانونی متعددی را برای بیان ممنوعیت اَشکال مختلف یک رفتار وضع نموده که شناسایی مصادیق مسلّم جرم جعل مفادی را ناممکن می‌سازد. حقوق‌دانان در تعریف اصطلاح جعل مفادی اتفاق نظر ندارند. آن‌ها در بیشتر این تعاریف، دو عنصر «تغییر حقیقت در مضمون سند یا نوشته» و «سلامت ظاهری سند» را مد نظر قرار داده‌اند، اما نمی‌توان این عناصر را به عنوان مشخصات اختصاصی جرم جعل مفادی در نظر گرفت؛ زیرا این شرایط در جعل مادی نیز قابل تحقق است. جستار پیش رو می‌کوشد تا معیارهای تمایز جعل مادی و مفادی را در حقوق کیفری ایران، مصر و فرانسه به تفصیل بررسی کند. به همین منظور نظرات حقوق‌دانان را در این زمینه مبتنی بر تفاوت در سِمت مرتکب جعل مادی و مفادی، تفاوت در موضوع و میزان مجازات آن‌ها، تفاوت در نحوۀ قلب حقیقت و تفاوت در زمان ارتکاب آن‌ها، نقد و ارزیابی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Offence (Crime) of the Abstract Forgery

نویسنده [English]

  • Ehsan Abbaszadeh Amirabadi 2
2 (A PhD Student of Criminal Law & Criminology)
چکیده [English]

The book of Tazir -Punishment for crime not measuring up to the strict requirements of hadd punishments- of the Islamic Penal Code of Iran has not distinguished the crime of the abstract forgery from the concrete forgery. The criminal legislator has considered the same punishment for both offences and in some cases to resolve this problem he has made different legal articles that it causes recognition of certain instances of abstract forgery crime be impossible. There is disagreement between Jurists about the definition of the abstract forgery. They regard two elements in most definitions: altering or fabricating the actuality of a document or writing and the safety of a document apparently. But they should not be found as exclusive specifications for the abstract forgery because these provisions can be occurred in the concrete forgery. The following research tries to study the criteria to distinguish the abstract forgery from the concrete one in the penal code of Iran, Egypt and France in detail. Therefore, it criticizes and evaluates the jurists’ opinions in this field based on the difference in the position of the Perpetrator of the abstract forgery and concrete forgery.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Forgery
  • Concrete forgery
  • Abstract forgery
  • Change of reality