تروریسم و حقوق کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق جزا وجرم شناسی ، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

تروریسم پدیده‌ای است که به ویژه در سال‌های اخیر به آن توجه شده است. در راستای همین توجهات یکی از راهکارهایی که برای مبارزه با آن در نظر گرفته شده، حقوق کیفری است. گرچه حقوق کیفری ابزاری برای پاسخ‌دهی به جرایم مجازات مجرمان است، ماهیت سیاسی تروریسم می‌تواند حقوق کیفری را در راستای مبارزه با اقدامات تروریستی از اصول اساسی خود جدا کند و به گونه‌ای ابزارگونه در اختیار مقامات سیاسی قرار دهد. با وجود این خطر، حقوق کیفری نسبت به جایگزین‌های غیر حقوقی خود امتیازات بسیاری دارد که بر اساس آن می‌توان آن را بر راهکارهایی چون جنگ ترجیح داد. با این حال، راه حل پیشنهادی ایجاد شیوه‌ای جامع برای مبارزه با اقدامات تروریستی است که از هر یک از راهکارهای موجود، در کنار یکدیگر استفاده کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Terrorism and Penal Code (Criminal Code)

نویسندگان [English]

  • Nasrin Mehra 1
  • Nowrooz Kargari 2
1 (Associate professor at Shahid Beheshti University)
2 (PhD of Criminal Law & Criminology)
چکیده [English]

Terrorism is a phenomenon which considerable attention has been focused on in recent years. In this respect, the criminal code is one of mechanisms has been regarded to combat terrorism. Although the penal code is a tool to response the crimes of punishments of offenders, political entity of terrorism can separate the criminal code from its basic principles in order to combat terrorism procedures and establishing Tool-using for politicians. Notwithstanding this danger (risk), the criminal code has many privileges to the non-legal alternatives which based on the criminal code; it can be preferred to other methods like war. Still, the suggested method is creating a comprehensive method to combat terrorism entities which it is to employ every of these methods besides the others.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Penal code (Criminal law)
  • Terrorism
  • War
  • Combating terrorism