نویسنده = زمانی، سیدقاسم
تعداد مقالات: 2
1. اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه در پرتو اسناد و رویۀ محاکم کیفری بین‌المللی

دوره 13، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 91-116

ولی‌اله نوری؛ سیدقاسم زمانی؛ مسعود راعی؛ محسن عبداللهی


2. چالشهای حکم کیفر حبس ابد از منظر حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 9، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 79-100

سیدقاسم زمانی؛ الناز نِساری