نویسنده = اصغری، عبدالرضا
تعداد مقالات: 2
1. قانون جرم سیاسی در سنجۀ اصل 168 قانون اساسی

دوره 14، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 193-224

کاظم خسروی؛ عبدالرضا اصغری


2. تکفیر، از مبانی ممنوعیتِ فقهی تا ضرورت جرم‌انگاری

دوره 13، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 189-220

عبدالرضا اصغری؛ سجاد روستائی